XI Święto Drwala

Święto drwala to zawody organizowane od 11 lat w nadleśnictwie Spychowo. Zasadniczo startują w nich pracownicy firm leśnych, świadczących usługi w spychowskich lasach, jako że w założeniach impreza ta zastępuje coroczne szkolenia bhp. W tegorocznej edycji, która odbyła się 28 lutego, wzięło udział 17 zawodników, przy czym 12 reprezentowało miejscowe firmy i podlegało klasyfikacji, a pięciu stanowili goście. Konkurencje opierają się na regulaminie IALC, za wyjątkiem okrzesywania – zamiast ujednoliconych kłód z kołkami zawodnicy okrzesują kłody świerkowe, których charakterystyka w większym stopniu odzwierciedla realne warunki pracy w lesie. Sędzią głównym zawodów jest Krzysztof Baszak.

Wyniki XI Święta Drwala:

  1. miejsce – Sylwester Jurczyk
  2. miejsce – Wiesław Myślak
  3. miejsce – Paweł Biedka

Najlepsza firma leśna świadcząca usługi w nadleśnictwie Spychowo – ZUL „Żubr” sp. j.

Najbezpieczniej pracujący drwal – Sylwester Grzyb (ZPHU „Falco”)

Najlepszy wśród gości – Marek Domian (ZSL Ruciane-Nida)

Najsympatyczniejszy zawodnik – Adam Dobreńko (Nadleśnictwo Młynary).

 

Tekst i zdjęcia: Marek Bodył

Leave a comment