Co dalej z zawodami drwali pod szyldem SPL?

Takie „newsy” z SPL-u…

Mistrzostwa Polski Drwali to organizowana przez nasze stowarzyszenie impreza z wieloletnią tradycją. Mimo globalnych zawirowań spowodowanych przez niezależne od nas czynniki planowaliśmy zorganizowanie zawodów również w tym roku. Mając na uwadze skalę przedsięwzięcia i konieczność zapewnienia jego profesjonalnego przebiegu, SPL jako posiadacz praw do organizacji zawodów zgodnie z regulaminem IALC (International Association Logging Championships) oraz bogatych doświadczeń w przeprowadzaniu zawodów, corocznie korzystało z organizacyjnego i finansowego wsparcia sponsorów – w głównej mierze Lasów Państwowych. Niestety w bieżącym roku nie otrzymaliśmy środków z DGLP, co tak wpłynęło na budżet mistrzostw, że nie jesteśmy w stanie przeprowadzić eliminacji oraz finału zawodów. 

Biorąc pod uwagę fakt, że Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych oraz jego członkowie w ostatnim okresie borykają się z dużymi problemami związanymi z zapewnieniem funkcjonowania własnych firm, na najbliższym posiedzeniu ZG SPL rozważymy, czy z rezygnować na stałe z organizacji tej ważnej imprezy oraz z członkostwa w IALC”. 

Prezes Zarządu Głównego SPL 

Tadeusz Ignaciuk 

Leave a comment