Praca w koronie

Praca w koronie

 

Praca w koronie sprawdza zdolność zawodników do poruszania się po drzewie z wykorzystaniem liny i uprzęży. Każdy zawodnik zaczyna z określonego miejsca na drzewie i musi dotrzeć do pięciu stacji [piły ręcznej, rzutu gałęzią, tyczki/piły na wysięgniku, odejścia po konarze, lądowania] na nim rozmieszczonych i wykonać określone zadania przewidziane dla tych stacji. Wszystkie stacje wyposażone są w dzwonek lub trąbkę, których zawodnik musi użyć przed wykonaniem następnego zadania. Za jego wykonanie i zadzwonienie dzwonkiem lub trąbką (w zależności od stacji, dotknięcie piłą, tyczką lub ręką) zawodnik dostaje punkty. Na niektórych stacjach zawodnik może otrzymać dodatkowe punkty za wykonanie dodatkowych zadań. Zawodnik może również stracić punkty, w przypadku nieprawidłowego wykonania pewnych zadań. Zawodnik może otrzymać uznaniowe punkty za bezpieczeństwo, kontrolę, postawę ciała i kreatywność. Zawodnik może zostać ukarany za niebezpieczne lub niekontrolowane zachowanie, jeśli tak stwierdził Sędzia Główny Konkurencji. Ponowne niebezpieczne zachowanie może skutkować dyskwalifikacją. Limit czasowy w tej konkurencji to 5 minut.

Ratownictwo

Ratownictwo

Ratownictwo to konkurencja przeprowadzona z pomiarem czasu, sprawdzająca umiejętności zawodnika we wspinaczce i bezpiecznym sprowadzeniu na ziemię wspinacza, który nie jest w stanie opuścić drzewa bez pomocy.

Instalacja liny/rzutka

Instalacja liny/rzutka

Rzutka to konkurencja z pomiarem czasu, w której sprawdza się umiejętność zawodnika do precyzyjnego umieszczenia rzutki i/lub liny wspinaczkowej na drzewie, na wysokości ok. 10 do 20 metrów nad ziemią. Zawodnicy próbują trafić rzutką lub liną wspinaczkową w dwa z ośmiu celów. Wszystkie cele mogą znajdować się na jednym drzewie (po cztery z dwóch stron) lub na kilku drzewach (dwie oddzielne grupy z czterema celami). Cele, w zależności od trudności rzutu, są warte 9, 7, 5 i 3 punkty. Każdy zawodnik ma prawo do nieograniczonej liczby rzutów w ciągu 6 minut, ale zawodnik może być punktowany tylko za jeden cel po każdej stronie drzewa. Jednym rzutem można zaliczyć cel po jednej stronie drzewa, pod warunkiem że oba cele będą całkowicie wyizolowane.

Wspinaczka na czas

Wspinaczka na czas

Wspinaczka na czas jest konkurencją sprawdzająca umiejętność zawodnika we wspinaniu się po drzewie z systemem asekuracyjnym, z ziemi do punktu znajdującego się około 18 metrów nad ziemią. W konkurencji tej jest liczony czas, wygrywa ten zawodnik, który dotrze i zadzwoni dzwonkiem znajdującym się na końcu drogi w najkrótszym czasie. Na drzewie może znajdować się więcej niż jeden dzwonek, lub w celu wymuszenia na zawodniku pokonania określonej drogi, w takim przypadku zawodnik musi zadzwonić wszystkimi dzwonkami, aby zakończyć konkurencję.

Footlock

Footlock

Footlock jest konkurencją sprawdzającą zdolność zawodnika do pionowego wspięcia się na drzewo, wykorzystując węzeł Prusika lub inny zatwierdzony węzeł zaciskowy chroniący przed upadkiem z wysokości i technikę wspinania się footlockiem po podwójnej linie wspinaczkowej. Wysokość wynosi 15 metrów w zawodach międzynarodowych. Końcowy dzwonek jest zamontowany w odległości 38 cm w poziomie od liny zawodnika. Podczas wspinania nie wolno używać żadnych pomocniczych przyrządów mechanicznych. W trakcie konkurencji będzie mierzony czas (limit wynosi 60 sekund), najszybszy zawodnik wygrywa.

Konkurencja mistrzów

Konkurencja mistrzów

Konkurencja mistrzów jest mistrzowską rundą zawodów. Najlepsi zawodnicy z poprzednich rund przechodzą do Konkurencji mistrzów, aby walczyć o tytuł. Konkurencja została zaplanowana w taki sposób, aby ocenić ogólną skuteczność i umiejętności zawodników w posługiwaniu się liną i uprzężą na drzewie. Zawodnicy są oceniani i punktowani pod kątem wiedzy i umiejętności w posługiwaniu się różnymi technikami wspinaczkowymi, sprzętem, w poruszaniu się po drzewie i bezpieczeństwie pracy. Na sygnał „start” Sędziego Głównego Konkurencji, zawodnik wchodzi na wyznaczony teren pracy, przeprowadza wizualną inspekcję drzewa i instaluje wszelki niezbędny sprzęt wspinaczkowy i/lub asekuracyjny, po czym wchodzi na drzewo. Zawodnik przechodzi przez trzy stacje na drzewie. W niektórych sytuacjach, sędziowie mogą dodać dodatkową czwartą stację w celu utrudnienia konkurencji i zwiększenia możliwości oceny umiejętności zawodnika. Każdy zawodnik może wybrać drogę i układ dojścia do stacji. Przy każdej stacji zawodnik powinien zademonstrować możliwość swobodnego użycia obu rąk. W każdej z trzech lub czterech stacji zawodnik musi uderzyć w dzwonek piłą ręczną przed przejściem do kolejnej stacji. Jedna ze stacji będzie wyposażona w pionową skalę obciążenia zawieszone na gałęzi. Jeżeli zawodnik zbytnio obciąży gałąź, powodując opuszczenie obciążenia i dotknięcie znacznika ugięcia gałęzi, zostanie przyznana mniejsza liczba punktów za tę stację. Inna stacja jest wyposażona w kawałki gałęzi w wiadrze i tarczę (cel) na ziemi. Na tej stacji sprawdza się umiejętność rzutu gałęzią do wyznaczonego obszaru. Zawodnik ma trzy podejścia do trafienia gałęzią do celu. Maksymalny czas na wykonanie konkurencji zostanie wcześniej ustalony. W Konkurencji Mistrzów jest mierzony czas, aby dokonać oceny wydajności pracy zawodnika, ale nie jest to konkurencja na czas.